Wereld Voedseldag

https://click4u.nl/wp-content/uploads/2018/10/Infoschrem-Wereldwinkel.jpg
https://click4u.nl/wp-content/uploads/2018/10/Stopebord-Wereldvoedseldag.jpg
https://click4u.nl/wp-content/uploads/2018/10/Kaart-en-flyer-wereldvoedseldag.jpg

Een infoscherm, stoepbordposter, flyer, tickets, advertenties en placemat voor Wereld Voedseldag.